Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE EPIDEMIOLOGIA CHOROBY ZAKAŹNE ZAKŁUCIA

Jak uchronić się przed zakłuciem?

1 października 2012

W procedurach dotyczących zapobiegania wypadkom w pracy zaleca się stosowanie modelu hierarchicznego, szeregującego kolejność wprowadzanych przedsięwzięć, począwszy od najskuteczniejszych do coraz mniej skutecznych. W przypadku zapobiegania zakłuciom ostrym sprzętem medycznym koncepcję tę można przedstawić jako piramidę.