Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE INTERNA TERAPIA DOŻYLNA ZAKAŻENIA SZPITALNE PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ ZAKAŻENIA ZAKAŻENIA KRWI

Profilaktyka zakażeń w terapii dożylnej

15 kwietnia 2013

Mimo że jest tak często stosowana w polskich szpitalach, w dalszym ciągu istnieją w tym obszarze liczne wątpliwości i problemy. I to zarówno w codziennej praktyce klinicznej, jak i w teoretycznym podejściu do tego zagadnienia. W Polsce rocznie stosuje się ok. 12 mln kaniul obwodowych oraz ok. pół miliona cewników centralnych.