Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT NOWORODEK PRZEWÓD POKARMOWY NOWORODKA

Najczęstsze zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego noworodka

21 grudnia 2020
Najczęstsze zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego noworodka

Układ pokarmowy noworodka rozwija się w ciągu pierwszych tygodni życia dziecka. Towarzyszące temu problemy są przyczyną niepokoju rodziców i częstych wizyt u pediatry. Podkreśla się fakt, że żywienie małych dzieci jest kluczowe dla ich prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. W artykule przedstawiono teorię programowania metabolicznego i żywieniowego, która zakłada, że prawidłowe żywienie i czynniki środowiskowe wpływają na rozwój konkretnego dziecka.

Autorzy artykułu opisali proces jakim jest rozwój układu pokarmowego oraz czynniki, które mogą na ten proces wpływać. Przedstawiono etapy i zmiany, które zachodzą w tym czasie w organizmie. Rozpoczynają od około czwartego tygodnia ciąży, kiedy zaczyna się proces kształtowania układu pokarmowego. Podkreślają istotność efektywnego wspierania układu pokarmowego u noworodków oraz przedstawiają rady, jak powinno to wsparcie wyglądać.