Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO ŻYWIENIE PACJENTA NIEDOŻYWIENIE LECZENIE ODLEŻYN

Wpływ żywienia na gojenie odleżyn

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 3 stycznia 2022
Wpływ żywienia na gojenie odleżyn

Niezwykle istotne w procesie gojenia odleżyn jest utrzymanie właściwego stanu odżywienia i nawodnienia organizmu. Gojenie odleżyn to wieloetapowy, skomplikowany proces, wymagający odpowiedniego zaopatrzenia w tlen i substancje odżywcze. Dlatego wprowadzenie odpowiednich ilości poszczególnych składników pokarmowych, jest jednym z kluczowych elementów kompleksowej opieki nad pacjentem z raną przewlekłą. 

Należy zapewnić właściwą podaż glukozy, aminokwasów oraz witamin (zwłaszcza C, A i E) i mikroelementów (np. cynk), czyli substratów do podziałów komórkowych oraz biosyntezy białek macierzy niezbędnych w regeneracji tkankowej. Zgodnie z zaleceniami pacjent zmagający się z odleżynami powinien otrzymać 30–35 kcal/kg m.c./dobę (nie mniej niż 1800 kcal) oraz odpowiednią ilość białka (1,5–2,2 g/kg m.c.), węglowodanów (55–60%) i tłuszczy (20–25%).