Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN RANY ODLEŻYNY PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA

Rola pielęgniarki w profilaktyce przeciwodleżynowej. Część I

25 lutego 2019

Definicja odleżyn zakłada, że są to wszystkie uszkodzenia skóry i tkanek, które wynikają z ucisku, tarcia lub są działaniem sił tnących. Ważne jest, że odleżyny powstają szybko – w tekście przedstawiono skalę Edberga, opisującą czas ich powstawania. Uwzględniono również czas opieki nad chorym, który można podzielić na krótko- i długoterminowy. Najwięcej przypadków odleżyn zanotowano wśród chorych, przebywających w szpitalu (40,6%).

Autorzy przedstawili najważniejsze aspekty, które należy uwzględnić w profilaktyce przeciwodleżynowej. Zaliczają do niej: zastosowanie udogodnień, aktywność ruchową, odżywianie i nawadnianie, pielęgnację skóry. Każdy z tych aspektów został szczegółowo opisany w artykule. Oprócz tego autorzy wymieniają sprzęty, które można wykorzystać, aby przeciwdziałać powstawaniu odleżyn. Opisali: materace statyczne, dynamiczne i rurowe, poduszki przeciwodleżynowe.