Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ODLEŻYNY LECZENIE ODLEŻYN ODŻYWIANIE

Odżywianie w profilaktyce i leczeniu odleżyn

27 kwietnia 2019

Odleżyny to przypadłość, która dotyka osoby, przebywające długi czas pod opieką szpitalną, hospicyjną lub domową, zmuszone przez stan zdrowotny do pozostawania w jednej pozycji. Podkreśla się, że w ostatnich latach wzrastają możliwości zapobiegania powstawaniu odleżyn, ale nadal jest to problem medyczno-ekonomiczny dla systemu opieki zdrowotnej.

W artykule wyjaśniono czym są odleżyny. Zaznaczono, że w wielu przypadkach pojawienie się odleżyn przeszkadza w skutecznym prowadzeniu leczenia podstawowej choroby danego pacjenta. Przedstawiono czterostopniowy system klasyfikacji odleżyn NPUAP/EPUAP – nieblednący rumień (I), zmniejszona grubość (II), pełna utrata grubości skóry (III), pełna utrata grubości tkanki (IV). Wymieniono niezbędne elementy składowe w procesie zapobiegania odleżynom. Szczegółowo omówiono jak powinno wyglądać odżywianie w profilaktyce i leczeniu odleżyn. Opisano sposoby leczenia tego problemu w zależności od rodzaju odleżyn. Przedstawiono analizę kosztów leczenia.