Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN OPIEKA PIELĘGNIARSKA ICNP ODLEŻYNY PROCEDURY PIELĘGNIARSKIE

Odleżyny jako problem pielęgnacyjny

25 czerwca 2018

Coraz większe znaczenie przypisywane jest badaniom prowadzonym przez pielęgniarki oraz ich wykorzystywaniu w praktyce, np. pod postacią przewodników klinicznych. W artykule podjęto próbę przygotowania planu opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej oraz opisania procedur pielęgniarskich wskazanych do diagnozy ICNP® – „odleżyna”.

Niektóre części rekomendacji wyodrębniono i przyporządkowano do nich bardziej szczegółowe interwencje, np.: transportowanie pacjenta, które opisane zostało w rekomendacjach przy zmianie pozycji. Do interwencji ICNP zalicza się: ocenianie skóry, ocenianie ryzyka odleżyny, pozycjonowanie pacjenta, transportowanie pacjenta, ocenianie odleży, pielęgnacja odleżyn, zarządzanie statusem odżywienia, współdziałanie z dietetykiem, administrowanie suplementem diety.