Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN RANY RANA POOPERACYJNA ZMIANY OPATRUNKÓW

Zmiana opatrunku na ranie pooperacyjnej czystej. Standard postępowania

27 kwietnia 2018

Zmiana opatrunku na ranie pooperacyjnej wykonywana jest na zlecenie lekarza poprzez wpis w karcie zleceń. Zaleca się, aby ta zmiana była wykonana w sali chorego, z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki. Podkreśla się, że należy zadbać o zachowanie intymności chorego, gdy w jego sali znajdują się również inni pacjenci.

W artykule opisano niezbędne przygotowanie do zmiany opatrunku na ranie pooperacyjnej. Przed wykonaniem tej czynności należy przygotować: narzędzia chwytne, środki antyseptyczne, materiały opatrunkowe, opatrunki aktywne, rękawiczki jałowe i niejałowe, pojemniki na odpady medyczne. Autorzy opisują techniki zmiany opatrunku na ranie. Rozpoczynają od prawidłowego usunięcia starego opatrunku. Następnie zalecają ocenę rany, biorąc pod uwagę ilość wydzieliny, stan tkanek, bolesność i obecność objawów infekcji. Kolejne kroki to umycie rany i założenie nowego opatrunku.