Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO RANY PRZEWLEKŁE OKRES TERMINALNY OWRZODZENIA LECZENIE ODLEŻYN

Zarządzanie raną w okresie terminalnym

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 17 czerwca 2021
Zarządzanie raną w okresie terminalnym

Jednym z kryteriów objęcia pacjenta świadczeniem zdrowotnym z zakresu opieki paliatywnej według rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej są owrzodzenia odleżynowe (L89). Badania pokazują, że rany tego typu też pojawiają się u 14–21% chorych w stanie terminalnym.

Dla osób znajdujących się u kresu życia, u których pojawiły się odleżyny, opieka paliatywna jest najczęściej najodpowiedniejszym standardem pielęgnacji. W fazie terminalnej najczęściej nie zaleca się stosowania procedur związanych z wyleczeniem odleżyn, a opieka pielęgniarska koncentruje się na zapewnieniu komfortu życia. W strategii działań miejscowych nie należy koncentrować się na zamknięciu rany, ale na łagodzeniu objawów z nią związaną.