Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024

Większość ran może zagoić się nawet w ciągu kilkunastu dni, ale są takie, które goją się dłużej. Zakłada się, że rany, które nie zagoiły się w ciągu ośmiu tygodni to rany trudno gojące się. Warto pamiętać, że szybkość gojenia się ran zależy od wielu czynników, które nie muszą być bezpośrednio związane z raną. W Polsce ranami, które najczęściej sprawiają problem są rany przewlekłe oraz owrzodzenia.

W tekście autorzy zaznaczają, że o sposobie leczenia oraz czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyglądu rany. W trakcie badania oceniane są: wielkość i głębokość rany, brzegi rany, wysięk, naskórkowanie, ziarninowanie, obecność włóknika, oddzielająca się martwica, sucha martwica i obecność wydzieliny ropnej. Prócz tego zwraca się uwagę na niektóre objawy, towarzyszące zakażeniu, np.: zaczerwienie brzegów rany, obrzęk rany czy ból. W artykule został opisany wrzód Marjolina, czyli wrzody, utrzymujące się ponad 20 lat, w których doszło do zmian nowotworowych.