Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO CUKRZYCA NEUROPATIA CUKRZYCOWA HIPERGLIKEMIA

Neuropatia cukrzycowa – co pielęgniarka powinna wiedzieć

20 grudnia 2020

Neuropatia to proces chorobowy, w wyniku którego następują zmiany w komórkach zwojów rdzeniowych lub komórkach rogów przy rdzeniach. Ryzyko neuropatii jest większe u osób z cukrzycą i nasilającą się hiperglikemią.

Neuropatia cukrzycowa to obecność subiektywnych lub klinicznych cech uszkodzenia w obwodowym układzie nerwowym, które pojawiają się u osób z cukrzycą, gdy wykluczone zostały inne możliwości występowania określonych objawów. Powikłaniom po neuropatii cukrzycowej można zapobiegać dzięki kontroli glikemii oraz pielęgnacji stóp. W tekście autorzy wymieniają czynniki, które mogą sprzyjać pojawieniu się neuropatii cukrzycowej –cholesterol, płeć męska, wiek, nadciśnienie tętnicze. Opisują różne rodzaje neuropatii (subkliniczna oraz jawnie kliniczna) oraz w jaki sposób możliwe jest rozpoznanie każdej z nich. Tłumaczą dlaczego ważne jest wczesne rozpoznanie neuropatii oraz jakie testy z nią związane należy wykonać.