Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA CUKRZYCA KLASYFIKACJA CUKRZYCY DIABETOLOGIA CUKRZYCA TYPU 1 CUKRZYCA TYPU 2 INSULINA CUKRZYCA CIĘŻARNYCH CUKRZYCA W CIĄŻY

Podział cukrzycy, etiologia i patogeneza

3 października 2019

Klasyfikacja cukrzycy uwzględnia cztery kategorie zaburzeń – cukrzycę typu 1, cukrzycę typu 2, inne specyficzne typy cukrzycy oraz cukrzycę ciężarnych.

Cukrzyca typu 1 jest chorobą, której objawy kliniczne, spowodowane bezwzględnym niedoborem insuliny, występują przeważnie u dzieci, młodzieży i osób dorosłych poniżej 30. rż. Cukrzyca typu 2 obejmuje wiele różnych pod względem etiologicznym chorób, klinicznie przejawiających się stałą hiperglikemią i glikozurią bez tendencji do ketozy. Cukrzyca typu 2 jest chorobą uwarunkowaną genetycznie - wielogenowo. Rodzinne występowanie jest częstsze niż w cukrzycy typu 1 i dotyczy około 25% chorych. Inne specyficzne typy cukrzycy obejmują cukrzyce związane z genetycznym defektem wydzielania insuliny. Najczęstsze spośród nich to cukrzyca MODY (maturity onset diabetes of young), mitochondrialna i noworodkowa. Cukrzycę u kobiet w ciąży dzieli się na cukrzycę ciążową GDM (gestational diabetes mellitus) i cukrzycę przedciążową PGDM (pregestational diabetes mellitus).