Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ZNIECZULENIE PORÓD NATURALNY OPIEKA OKOŁOPORODOWA

W 2022 r. tylko 14% porodów odbyło się ze znieczuleniem zewnątrzoponowym

28 września 2023
W 2022 r. tylko 14% porodów odbyło się ze znieczuleniem zewnątrzoponowym

Jak wynika z danych zawartych w raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia, w ponad połowie porodówek w kraju nie wykonano w 2022 r. ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego w trakcie porodów. W kolejnych kilkudziesięciu liczba wykonanych znieczuleń była znikoma (po kilka). W skali kraju odsetek porodów ze znieczuleniem stanowi zaledwie 14%.