Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
POŁOŻNICTWO LAKTACJA KARMIENIE PIERSIĄ PORÓD OPIEKA OKOŁOPORODOWA

Realizacja standardu opieki okołoporodowej w aspekcie karmienia piersią

1 listopada 2020

Standard opieki okołoporodowej został wprowadzony do Polski w 2011 roku i zakłada pomoc laktacyjną kobiecie oraz jej dziecku. Rekomenduje karmienie piersią, a także wskazuje odpowiednie procedury, które powinny być wykonane przez personel szpitala.

W celu szerszego poznania realizacji pewnej części standardu opieki okołoporodowej w zakresie laktacji, zostały przeprowadzone badania, w wyniku których sondowane kobiety uważały, iż personel szpitalny był kompetentny i profesjonalny. Mimo to prawie połowa kobiet nie otrzymało wsparcia laktacyjnego, gdy tego potrzebowały. Brak spójności w przekazywaniu wiedzy powodował poczucie zagubienia u co drugiej położnicy. Autorki artykułu na podstawie przeprowadzonych badań wyjaśniają, iż standard opieki okołoporodowej nie jest właściwie stosowany przez personel zajmujący się kobietą po porodzie. Kobiety po porodzie nie otrzymują wystarczającego wsparcia laktacyjnego, którego potrzebują, a noworodki podczas hospitalizacji były dokarmiane mieszanką mlekozastępczą i dopajane, co jest niezgodne z zaleceniami zawartymi w standardzie.