Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI OPIEKA OKOŁOPORODOWA PRAWA PACJENTA RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

RPO: wdrożone procedury okołoporodowe nie gwarantują wszystkim ciężarnym poszanowania ich praw

14 grudnia 2021
RPO: wdrożone procedury okołoporodowe nie gwarantują wszystkim ciężarnym poszanowania ich praw

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje niepokojące sygnały dotyczące praw kobiet rodzących, świadczące o tym, że obowiązujące procedury nie gwarantują wszystkim poszanowania ich praw w podmiotach medycznych.