Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.02.2024

Przejdź do księgarni

POŁOŻNICTWO OPIEKA OKOŁOPORODOWA PRZEBIEG PORODU PORÓD NATURALNY

Medykalizacja opieki okołoporodowej

mgr położnictwa Martyna Rekucka, 28 października 2021
Medykalizacja opieki okołoporodowej

Medykalizacja jest uznaniem zjawiska niemedycznego za medyczne, procesem, w którym naturalne zdarzenia wpisane w życie każdego człowieka są traktowane jako problemy medyczne, wymagające kontroli medycznej, kładąc nacisk na ryzyko, patologię oraz leczenie. 

Postępowanie to jest coraz częstsze i przybiera różne postacie, dlatego trudno wskazać jego uniwersalną definicję. Zjawisko to postępuje wraz z rozwojem cywilizacji, niosąc ze sobą zagrożenie odebrania kobietom ich prawa do podejmowania decyzji o okolicznościach i przebiegu porodu.