Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.11.2021
POŁOŻNICTWO OPIEKA OKOŁOPORODOWA PRZEBIEG PORODU PORÓD NATURALNY WARTO WIEDZIEĆ

Medykalizacja opieki okołoporodowej

mgr położnictwa Martyna Rekucka, 28 października 2021
Obrazek artykułu

Medykalizacja jest uznaniem zjawiska niemedycznego za medyczne, procesem, w którym naturalne zdarzenia wpisane w życie każdego człowieka są traktowane jako problemy medyczne, wymagające kontroli medycznej, kładąc nacisk na ryzyko, patologię oraz leczenie. 

Postępowanie to jest coraz częstsze i przybiera różne postacie, dlatego trudno wskazać jego uniwersalną definicję. Zjawisko to postępuje wraz z rozwojem cywilizacji, niosąc ze sobą zagrożenie odebrania kobietom ich prawa do podejmowania decyzji o okolicznościach i przebiegu porodu.