Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE CIĄŻA PORÓD OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY OPIEKA OKOŁOPORODOWA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ VIDEO

Organizacja opieki okołoporodowej wobec kobiet z niepełnosprawnością – video wykład

25 stycznia 2021
Organizacja opieki okołoporodowej wobec kobiet z niepełnosprawnością – video wykład

Kobiety niepełnosprawne, które chcą zostać matkami, napotykają na wiele przeciwności i utrudnień. We współczesnym położnictwie temat niepełnosprawności podejmowany jest dość rzadko. W Polsce, podobnie, jak w innych krajach, nie istnieje również zintegrowany system postepowania z ciężarnymi kobietami z niepełnosprawnością, a położne, lekarze i pielęgniarki często nie posiadają wiedzy merytorycznej dotyczącej ich problemów i potrzeb.