Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA NAD PACJENTEM POMIAR NOWORODKA POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Techniki gromadzenia danych o chorym. Pomiary

19 października 2023
Techniki gromadzenia danych o chorym. Pomiary

Jedną z metod gromadzenia danych o pacjencie, które znajdują się w zakresie obowiązków pielęgniarki są pomiary. Dokonywane są pomiary antropometryczne, które mają na celu ocenę stanu odżywienia oraz rozwoju fizycznego, budowy oraz proporcji ciała w odniesieniu do płci i wieku. Wykonywane są również pomiary parametrów życiowych w warunkach domowych przy wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych.

Ogólne zasady dotyczące wszystkich pomiarów:

  1. Przed rozpoczęciem pomiarów należy ustalić/potwierdzić tożsamość pacjenta. 
  2. Uzyskać zgodę na pomiar, wyjaśnić istotę czynności. 
  3. Przygotować niezbędny sprzęt, sprawdzić przed użyciem. 
  4. Umyć higienicznie ręce, zastosować rękawice jednorazowe (jeśli potrzeba), a po zakończeniu procedury odrzucić rękawice do worka na odpady medyczne i umyć higienicznie ręce. 
  5. Zdezynfekować używany sprzęt. 
  6. Udokumentować wykonane pomiary w karcie obserwacji pomiarów/innej dokumentacji. 
  7. W razie konieczności zastosować odpowiednie dalsze postępowanie.