Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi

mgr Dorota Łapińska, 23 marca 2021

Wartość ciśnienia tętniczego krwi (RR; BP- z ang. blood pressure) jest podstawowym i istotnym wskaźnikiem zdrowia człowieka. Jego regularny pomiar zalecany jest nie tylko pacjentom chorującym na nadciśnienie tętnicze krwi, ale również osobom zdrowym (minimum 1 x w roku). Wartość mierzonego BP jest ściśle związana z prawidłowym wykonaniem tej procedury- błąd pomiarowy w zakresie 2 mm Hg (milimetrów słupa rtęci) może decydować o konieczności rozpoczęcia farmakoterapii.