Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI NFZ KONCEPCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZDROWIE PSYCHICZNE

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego "Nasze umysły, nasze prawa"

8 października 2023
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego "Nasze umysły, nasze prawa"

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2023 to okazja dla ludzi i społeczności do zjednoczenia się pod hasłem "Zdrowie psychiczne jest uniwersalnym prawem człowieka”, aby poszerzać wiedzę, podnosić świadomość i inicjować działania promujące i chroniące zdrowie psychiczne każdego człowieka jako uniwersalne prawo człowieka.