Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE'A CHOROBY RZADKIE

Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 2021

6 września 2021
Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 2021

Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a (World Duchenne Awareness Day) przypada co roku 7 września,  a jego symbolem jest czerwony balonik. Data jest ściśle związana z chorobą, ponieważ gen DMD, kodujący białko dystrofiny, jest najdłuższym znanym ludzkim genem i składa się z 79 egzonów. Z tego względu to właśnie 7 września (07/09) jest datą Światowego Dnia Świadomości na temat dystrofii mięśniowej Duchenne’a.