Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI CHOROBY RZADKIE

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – 100 milionów złotych na innowacyjne projekty

23 lipca 2021
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – 100 milionów złotych na innowacyjne projekty

Ponad 100 milionów złotych zostanie rozdysponowanych przez Agencję Badań Medycznych na realizacje 12 projektów związanych z chorobami rzadkimi. Dzięki temu będzie szansa na opracowanie nowych metod leczenia schorzeń, które ze względu na rzadkość ich występowania pozostają trudne w rozpoznaniu i leczeniu.