Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NEUROLOGIA PEDIATRIA CHOROBY PRZEWLEKŁE DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNE'A

Dziecko z dystrofią mięśniową Duchenne'a

26 lipca 2009

Przewlekły proces chorobowy, jakim jest dystrofia mięśniowa Duchenne'a, dezorganizuje życie chorego dziecka i wymusza zmianę ról społecznych członków jego rodziny, powodując obniżenie poziomu i jakości ich życia. Dystrofia mięśniowa Duchenne'a jest chorobą genetyczną, która ma burzliwy przebieg i stopniowo prowadzi do trwałego ograniczenia sprawności ruchowej, korzystania z wózka inwalidzkiego, a w końcowej fazie z respiratora. Kończy się śmiercią chorego przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.