Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE OPIEKA PIELĘGNIARSKA ZESPÓŁ GUILLAINA-BARRÉGO SAMOOPIEKA

Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z zespołem Guillaina-Barrégo

15 marca 2020
Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z zespołem Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina-Barrego to choroba związana z osłabieniem siły mięśniowej, czego przyczyną jest uszkodzenie nerwów obwodowych. U osób chorych mogą pojawić się problemy z samoopieką, ponieważ istnieje zagrożenie niewydolności oddechowej i objawy ze strony układu autonomicznego. Podczas choroby najbardziej narażone są układy krwionośny, mięśniowy i oddechowy.

W artykule autorzy podkreślają, że najważniejszym zadaniem zespołu pielęgniarskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi z zespołem Guillaina-Barrego. Takie bezpieczeństwo możliwe jest dzięki wczesnemu wykrywaniu objawów, które mogą pojawić się u chorego. Oprócz tego najważniejszego celu, jakim jest bezpieczeństwo, w tekście zostały wymienione i opisane pozostałe zadania zespołu pielęgniarskiego. Wśród nich są: zapewnienie podstawowych potrzeb (w tym przestrzeganie zasad bezpiecznego karmienia), łagodzenie stresu towarzyszącego objawom choroby, czy wsparcie podczas leczenia.