Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE REHABILITACJA PEDIATRIA WADY WRODZONE PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA

Rehabilitacja dzieci z wadami wrodzonymi. Przygotować do samodzielności

8 lipca 2008

W Poradni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie wielu pacjentów to dzieci z wadami wrodzonymi. Ich choroby są zarówno uwarunkowane genetycznie, jak też środowiskowo. Wiele nie ma ustalonej etiologii. Należą do nich między innymi: achondroplazja, dystrofia mięśniowa, zespół Downa, wrodzone zwichnięcia stawów biodrowych, rozszczep wargi i/lub podniebienia, wady cewy nerwowej, wady strukturalne ośrodkowego układu nerwowego, artrogrypoza, wrodzone wady kończyn górnych i dolnych.