Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 07.07.2022
AKTUALNOŚCI POŁOŻNICTWO TOP FAS FASD PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY

Światowy Dzień FAS. Ciąża bez alkoholu

9 września 2021
Obrazek artykułu

Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) obchodzony jest 9 września i rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9:09. Powtarzające się dziewiątki w dacie i godzinie mają symboliczną wymowę: 9 miesięcy ciąży bez alkoholu.