Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
POŁOŻNICTWO CIĄŻA FASD ALKOHOL W CIĄŻY PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY

Skutki spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne w ujęciu społecznym. FASD – co o nim wiemy? Część 2

29 marca 2021

W tej części prezentujemy wyniki naszych badań, dotyczące wiedzy szeroko rozumianego społeczeństwa na temat skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Celem badania było zweryfikowanie wiedzy na temat FASD wśród szeroko pojętego społeczeństwa.

Prawie 97% badanych respondentów uważa, że alkohol ma wpływ na rozwijający się płód a 92%, że nie ma bezpiecznej dawki, którą mogłaby spożyć kobieta ciężarna. 78% respondentek przyznało, że zdarzyło im się pić alkohol, kiedy były w ciąży.76% badanych nie znało terminu “FAS”, 67% - terminu "FASD”. 91% respondentów odpowiedziało, że zna skutki spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Zatrważającym wynikiem jest wynik 92%, który mówi nam, jak wiele respondentek spotkało się ze stwierdzeniem, że ”lampka alkoholu czy szklanka piwa jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła” w kontekście spożywania alkoholu przez kobietę ciężarną. 

Ciekawy wynik uzyskaliśmy, pytając osoby badane od kogo usłyszały powyższe zdanie, (zostanie to omówione poniżej). 39% respondentów spotkało się z następstwami /skutkami spożywania alkoholu przez kobietę ciężarną. 99% respondentów uznało, że spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne jest tematem wartym poruszenia a tylko 5%, że w Polsce przesadnie poważnie traktuje się temat spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. 83% badanych zwróciłoby uwagę kobiecie ciężarnej, która spożywałaby alkohol w ich obecności.

Charakterystyka grupy badawczej: grupę badawczą stanowiły osoby w wieku 18 – 40 lat. Badania przeprowadziłam w wybranych przez siebie grupach, dostępnych w mediach społecznościowych. Były to grupy związane z rodzicielstwem, współuzależnieniem od alkoholu, DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) i DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) 

Opis metody zastosowanej w przebiegu badania: badanie przeprowadzono przy użyciu narzędzia, jakim jest ankieta. Za pomocą ułożonych pytań i zebranych odpowiedzi zgromadziliśmy potrzebne dane do przeprowadzenia badań. Otrzymane informacje pozwoliły nam na uzyskanie ciekawych wyników.