Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
POŁOŻNICTWO CIĄŻA ALKOHOL W CIĄŻY FASD SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ ALKOHOLOWYCH

Skutki spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne w ujęciu społecznym. FASD - co o nim wiemy? Część 1

18 marca 2021

Spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne to problem społeczny. Skutki spożywania alkoholu w tym czasie wpływają wyłącznie negatywnie na rozwijający się płód. Najbardziej na degradację narażony jest mózg, ale uszkodzeniu mogą ulec wszystkie narządy dziecka, u którego mogą wystąpić nieodwracalne i trwałe zaburzenia psychiczne i fizyczne.

Autorzy artykułu omawiają szczegółowo FASD (ang. fetal alcohol spectrum disorders), czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych - grupa trwałych fizycznych i psychicznych wad wrodzonych, spowodowanych ekspozycją płodu na alkohol. Zwracają uwagę na to, iż część matek ma świadomość, jakie skutki dla dziecka niesie ze sobą spożywanie alkoholu w ciąży, a mimo to sięgają po alkohol. Toksyczne działanie alkoholu wpływa negatywnie na każdy narząd człowieka. Silnym uszkodzeniom ulega mózg. Alkohol etylowy upośledza funkcjonowanie obwodowego, ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego.