Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA FASD PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY

Refleksje o leczeniu dzieci z FAS

30 lipca 2008

Dzieci z zaburzeniami spowodowanymi prenatalną ekspozycją na alkohol prezentują różnorodność objawów sygnalizujących nieprawidłowości funkcjonowania układów odruchowych, motorycznych, sensorycznych, a także związanych z dysfunkcjami psychicznymi. Objawy i nieprawidłowości określa się terminem płodowy zespół alkoholowy. Popularne także w polskiej literaturze są angielskie skróty FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) lub FAS (Fetal Alcohol Syndrom).