Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PRACA PIELĘGNIARKI OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa w perspektywie roku 2023

dr n. o zdrowiu Marzena Barton , 20 lutego 2023
Zespół medyków w pracy

Podczas opracowania planu pracy Stowarzyszenia na 2023 rok bardzo trudno było ustalić priorytety, wiele działań wcześniej zaplanowanych musiało zostać wstrzymanych ze względu na ogłoszoną pandemię światowym zasięgu. Niestety nikt na nią nie był przygotowany.

Stowarzyszenie podjęło uchwałę o zawieszeniu swojej bieżącej działalności

Członkowie SMP w obrębie swoich placówek podejmowali wszelkie działania, aby sprostać nowym, niełatwym zadaniom.

Bardzo często konsultowano i opiniowano, projekty, opracowania i treści nowych standardów epidemiologicznych, posiłkując się zaleceniami WHO, konsultantów wojewódzkich i krajowych, sanepidu i innych doradców z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych.

Wymieniano się wiedzą i doświadczeniem, które dotyczyły zakupów np. środków ochrony osobistej, leków, środków dezynfekcyjnych, budowy śluz izolacyjnych i tworzenia stref o różnym poziomie zabezpieczenia.