Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PODAŻ LEKÓW WLEW GRAWITACYJNY PROCEDURA PIELĘGNIARSKA PŁYNY INFUZYJNE

Standard. Używanie zestawu do precyzyjnej kontroli przepływu płynów infuzyjnych

17 lutego 2012

Najczęściej stosowanym sposobem podaży leku drogą dożylną jest wlew grawitacyjny wykorzystujący różnicę ciśnień między układem żylnym a ciśnieniem płynu w pojemniku z płynem infuzyjnym. Wartość ciśnienia w pojemniku z płynem jest uzależniona od wysokości, na jakiej został on umieszczony, natomiast ciśnienie w układzie żylnym zależy od miejsca założenia dostępu naczyniowego.