Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA PACJENT

Standard. Przyjęcie pacjenta w trybie planowym na oddział chirurgii

1 czerwca 2011

Każdy pacjent przyjmowany planowo na oddział jest narażony na stres psychiczny i fizyczny. Powodem jest lęk związany z hospitalizacją i czasowym przebywaniem w obcym dla siebie środowisku, z daleka od domu, a także konieczność podporządkowania się regulaminowi oddziału. Pierwszy kontakt nowo przyjętego pacjenta z personelem medycznym oddziału ma duży wpływ na dalszy proces leczenia, jak również na powrót do zdrowia i czas trwania hospitalizacji.