Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE OPIEKA ONKOLOGICZNA ONKOLOGIA OPIEKA PIELĘGNIARSKA INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE ONKOLOGICZNA PRAKTYKA LEKARSKA

Kryteria szczegółowe standardów onkologicznej praktyki pielęgniarskiej

8 maja 2020
Kryteria szczegółowe standardów onkologicznej praktyki pielęgniarskiej

Dzięki odpowiednim kwalifikacjom i kompetencjom pielęgniarek może być spełniony wobec pacjenta onkologicznego standard opieki pielęgniarskiej. Oddziały onkologiczne zatrudniają wykwalifikowany zespół pielęgniarski, w tym pielęgniarki posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub/i pielęgniarstwa chirurgicznego, realizujące określone zadania zawodowe.

Wśród zadań pielęgniarek onkologicznych powinno znaleźć się rozpoznawanie problemów psychospołecznych u pacjenta z chorobą nowotworową na różnych etapach procesu terapii. Opieka pielęgniarska powinna być dostosowana do możliwości, potrzeb i problemów pacjenta. Nie bez znaczenia jest edukowanie pacjenta na temat choroby, leczenia przeciwnowotworowego, objawów ubocznych oraz sposobów radzenia sobie z nimi, wzmacnianie u pacjenta poczucia możliwości decydowania o sobie. Ważne jest planowanie i realizowanie interwencji pielęgniarskich na podstawie monitorowanego stanu biopsychospołecznego pacjenta oraz nawiązanie i utrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną przez okazywanie akceptacji, szacunku i cierpliwości oraz aktywne słuchanie.