Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE REUMATOLOGIA TWARDZINA UKŁADOWA TU

Standard opieki. Pacjent z twardziną układową

26 czerwca 2008

Twardzina układowa (TU, sclerodermia systemica, ang. systemic sclerosis) jest układową chorobą tkanki łącznej. Charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, prowadzącym do ich niewydolności. Wiąże się z zaburzeniami morfologii i funkcji naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowościami w działaniu układu immunologicznego.