Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACJA POWIKŁANIA POOPERACYJNE

Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia rogówki

Barbara Milic, 22 stycznia 2024
Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia rogówki

Profesjonalna opieka pielęgniarska nad pacjentami po przeszczepie rogówki realizowana jest już od pierwszych chwil po zabiegu operacyjnym. W zależności od umiejscowienia przymglenia rogówki rozróżnia się przeszczepy warstwowe, do których kwalifikuje się chorych z uszkodzeniami tylko niektórych warstw rogówki (przeszczepia się płatek rogówki niepełnej grubości), oraz przeszczepy drążące, gdy wymieniany jest fragment rogówki pełnej grubości.

Przyczyn, z powodu których kwalifikuje się pacjentów do przeszczepów rogówki, jest wiele. Do najczęstszych należą zwyrodnienie rogówki, stożek rogówki, perforacje rogówki, oparzenia chemiczne oraz wszystkie stany wiążące się z utratą przezierności rogówki.

Przeszczep rogówki jest ostateczną procedurą medyczną, gdy metody leczenia zachowawczego nie przyniosły oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Standardem postępowania przed podjęciem decyzji o zabiegu jest zbadanie pacjenta i zebranie szczegółowego wywiadu. W zależności od stanu klinicznego chorego, jego wieku i obecności chorób współistniejących mających wpływ na przebieg zabiegu podejmuje się decyzję o rodzaju znieczulenia (ogólne lub miejscowe). Powodzenie zabiegu zależy w dużej mierze od właściwego przygotowania pacjenta, jego zaangażowania w proces leczniczy i dobrych relacjach z personelem medycznym.