Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO PRZESZCZEP NARZĄDÓW PRZECHOWYWANIE NARZĄDÓW

Przechowywanie narządów pobranych do przeszczepienia

1 października 2020
Przechowywanie narządów pobranych do przeszczepienia

Aby uszkodzenie narządu związane z niedokrwieniem było jak najmniejsze, przechowywanie narządów musi być efektywne, bezpieczne i niezawodne. Celem przechowywania narządów pobranych do przeszczepu jest maksymalne spowolnienie obumierania narządów i tkanek, tak aby przeszczep miał szansę na podjęcie czynności po przywróceniu krążenia. Dlatego też czas przechowywania narządów powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

Na skuteczność przechowywania narządów pobranych do przeszczepu i niedokrwienne uszkodzenie może wpływać wiele czynników, m.in. takich jak stan hemodynamiczny dawcy, przyczyna zgonu, wiek, zastosowane leczenie, czas pobytu na oddziale intensywnej terapii, sposób pobrania narządów i leki zastosowane w trakcie pobrania. Na czynność narządu po przeszczepieniu ogromny wpływ ma sposób jego przechowywania i czas. Niezależnie od stosowanej metody przechowywania każdy narząd w chwili pobrania jest wypłukiwany z krwi, a łożysko naczyniowe jest wypełniane specjalnym, schłodzonym płynem przechowującym. Zapobiega to wykrzepieniu krwi w układzie naczyniowym narządu oraz powoduje spowolnienie metabolizmu.