Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024

Intensywny rozwój transplantologii i immunologii umożliwia przeszczepianie coraz bardziej złożonych narządów unaczynionych. Transplantacje wątroby nadal uważa się za jedne z najtrudniejszych zabiegów chirurgicznych ze względu na trudności techniczne operacji oraz długą listę możliwych powikłań pooperacyjnych wczesnych i odległych.

Pierwsze udane przeszczepienie wątroby zostało wykonane przez Thomasa Starzla w 1967 r., w Polsce zaś w 1990 roku. Ośrodki zajmujące się przeszczepianiem wątroby znajdują się w Warszawie, Szczecinie, Katowicach i Wrocławiu. 

W Polsce, pomimo rosnącej z roku na rok liczby wykonywanych transplantacji narządów, utrzymuje się duża rozbieżność opinii społecznej co do zasadności i etycznych aspektów przeszczepiania. Znaczna część społeczeństwa (45%) nie zna lub nie rozumie przepisów prawa dotyczących transplantacji.