Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE ZNIECZULENIE PRZESZCZEP SERCA

Techniki znieczulenia do przeszczepu serca

15 lutego 2020

Przygotowując stanowisko anestezjologiczne na sali operacyjnej należy sprawdzić zasilanie centralne w gazy medyczne oraz zasilanie z butli tlenowej w aparacie do znieczulenia, założyć jednorazowe rury układu oddechowego oraz filtr oddechowy, wykonać kalibrację aparatu oraz test szczelności. Każde stanowisko powinno być wyposażone w worek samorozprężalny Ambu.

Przed wykonaniem przeszczepu serca należy wykonać test sprawności ssaka oraz przygotować dostępne cewniki do odsysania (różne rozmiary), a także sprawdzić działanie defibrylatora, który powinien być wyposażony w łyżki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zewnętrzny stymulator serca. Wykonanie znieczulenia do przeszczepu serca wymaga przygotowania leków do znieczulenia, leków immunosupresyjnych, płynu elektrolitowego wraz z zestawem do wlewu dożylnego, wenflony do kaniulacji żyły obwodowej, a także pompy infuzyjne.