Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE ZNIECZULENIE PRZESZCZEP WĄTROBY OPERACJA

Metody znieczulenia i monitorowania do operacji przeszczepienia wątroby

10 grudnia 2019

Nie ma ogólnie przyjętych standardów znieczulenia - każdy ośrodek transplantacyjny wypracowuje własne zasady śródoperacyjnego postępowania i monitorowania biorców wątroby. Znieczulenie ogólne jest najczęściej stosowaną metodą znieczulenia do przeszczepu wątroby.

Metoda połączonego znieczulenia ogólnego i zewnątrzoponowego w odcinku piersiowym kręgosłupa (Th7-8) jest wykorzystywana w bardzo ograniczonym zakresie. Wynika to z istotnego ryzyka powikłań związanych z zaburzeniami hemostazy przy wykonywaniu znieczulenia zewnątrzoponowego. Z tego powodu ten rodzaj znieczulenia może być rozważany jedynie u chorych, u których nie stwierdza się wyjściowych zaburzeń układu krzepnięcia. Operacje przeszczepu wątroby trwają od 6 do 10 godzin, co wymaga szczególnej uwagi podczas układania pacjenta na stole operacyjnym, aby przeciwdziałać powikłaniom wynikającym z ucisku czy przeprostu w stawach kończyn. Opisywane są odleżyny i porażenia nerwów obwodowych po operacjach przeszczepu wątroby, z tego powodu w czasie zabiegu powinna być przeprowadzana wielokrotna kontrola ułożenia chorego. Dla zespołu anestezjologicznego istotnym zadaniem jest zachowanie normotermii u biorcy. Hipotermia przyczynia się do zaburzeń krzepnięcia krwi, które są jednym z większych problemów podczas przeszczepu wątroby.