Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PRAKTYKA ZAWODOWA KURS KWALIFIKACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY

Specjalizacja to nie wszystko

Ewa Szarkowska, 22 czerwca 2022
Specjalizacja to nie wszystko

Pielęgniarka zainteresowana poszerzeniem wiedzy z zakresu diabetologii może ukończyć kurs kwalifikacyjny oraz kursy specjalistyczne, których jest naprawdę dużo – podkreśla mgr Alicja Szewczyk, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.