Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA DIABETOLOGIA CUKRZYCA OPIEKA DIABETOLOGICZNA

Współpraca z pacjentem w opiece diabetologicznej

6 lipca 2020
Współpraca z pacjentem w opiece diabetologicznej

Uzyskanie przez pacjenta wiedzy na temat cukrzycy ma znaczenie nie tylko informacyjne, ale także psychologiczne. Wiedza na temat cukrzycy pozwala pacjentowi poradzić sobie z chorobą i jej konsekwencjami, zmniejszyć lęk przed nieznanym, zrozumieć własne przeżycia, poznać reakcje organizmu i zrozumieć język własnego ciała, poprawić jakość życia i nie dopuszczać do pogorszenia stanu zdrowia.

Współpraca z pacjentem w opiece diabetologicznej powinna opierać się na przekazywaniu informacji w sposób nieemocjonalny, wzmacniając przy tym motywację do leczenia oraz nadzieję na pozytywny jego przebieg oraz wskazywać na postępy w rozwoju medycyny, które poprawią sytuację chorych na cukrzycę. Konieczna jest pozytywna postawa zespołu terapeutycznego, w tym akceptacja, empatia, otwartość, bezpośredniość. Powodzenie lub niepowodzenie w leczeniu cukrzycy zależy również od osobowości, funkcjonowania emocjonalnego i społecznego pacjenta. Psychologiczne problemy pacjenta przyspieszają pojawienie się choroby i powodują trudności w leczeniu.