Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
AKTUALNOŚCI CHOROBY SERCA CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Serce kocha sport – cykl bezpłatnych porad

5 lipca 2022
Serce kocha sport – cykl bezpłatnych porad

Choć wszyscy wiemy, że serce kocha sport, a ruch to zdrowie, wciąż wielu z nas unika sportu jak ognia. Duża część społeczności nie przestrzega zaleceń WHO dotyczących aktywności fizycznej. Niechęć do ruchu często wynika z braku motywacji, czasami wiary, że można zmienić swoje życie.