Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE ELEKTROKARDIOGRAFIA EKG

EKG – technika badania

27 sierpnia 2009

Badanie elektrokardiograficzne należy do badań nieinwazyjnych. Może być wykonywane wielokrotnie bez szkodliwości dla zdrowia pacjenta. Często pacjenci w swojej niewiedzy stwierdzają, że badanie EKG to „podłączenie do prądu”. Należy wyjaśnić, że to impulsy elektryczne wytwarzane w ich sercu są odbierane i zapisywane na taśmie papieru.

Badanie EKG powinno być wykonywane w warunkach, które zapewnią dobrą jakość zapisu. Pokój powinien być cichy i ogrzany (nie zawsze warunek do spełnienia), aby pacjent rozebrany do pasa nie miał drżeń mięśniowych, które powodują gorszą jakość zapisu badania. Podczas badania pacjent leży na wznak tak, aby kończyny górne nie stykały się z tułowiem a kończyny dolne ze sobą. Warunkiem wygodnego ułożenia pacjenta jest szeroka leżanka (najlepiej drewniana). W szczególnych sytuacjach takich jak duszność i znaczna otyłość, możliwe jest wykonanie EKG w pozycji siedzącej.