Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE KARDIOLOGIA MIAŻDŻYCA OTYŁOŚĆ ŻYWIENIE EDUKACJA ŻYWIENIOWA CHOROBY KARDIOLOGICZNE

Sercu na ratunek. Redukcja masy ciała

17 grudnia 2020

Choroby kardiologiczne są główną przyczyną zgonów na świecie, a nadwaga i otyłość są czynnikami zwiększającymi ryzyko śmierci. Poza tym nadwaga i otyłość to też choroba! Redukcja masy ciała u pacjentów z nadwagą o ok. 10 % obniża wartości ciśnienia tętniczego, poziom glukozy i lipidów w surowicy krwi, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz tworzenia się blaszki miażdżycowej.

Najpopularniejszym wskaźnikiem oceny nadwagi i otyłości jest wskaźnik masy ciała (BMI):

  • BMI ˂ 18,5 - niedowaga,
  • BMI 18,5 – 24,9 -prawidłowa masa ciała,
  • BMI 25 – 29,5 -nadwaga,
  • BMI 30 – 34,5 -otyłość I stopnia,
  • BMI 35 – 39,5 -otyłość II stopnia,
  • BMI ˃ 40 - otyłość III stopnia (zwana olbrzymią).