Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE

RPP prosi pacjentów o zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

18 lutego 2022
RPP prosi pacjentów o zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

W 2021 r. Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W ramach prac nad ustawą Rzecznik przedstawił zarówno propozycje części zapisów ustawy, jak i przekazał swoje uwagi do projektu. Za jeden z najistotniejszych przepisów w obecnym projekcie Rzecznik uznaje te dotyczące rejestrowania zdarzeń niepożądanych.