Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE RAPORTOWANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PRACA PIELĘGNIARKI OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie

11 stycznia 2021

Współcześnie ocena zadowolenia pacjenta z jakości służby zdrowia jest niezwykle ważna, stąd wynika zapotrzebowanie na zgłaszanie zdarzeń niepożądanych. Wśród najważniejszych obszarów wykonania usługi dla pacjenta wyróżnia się wymiar materialny, niezawodność, szybkość i gotowość, empatię.

W artykule opisano zdarzenia niepożądane, które są monitorowane przez pielęgniarki. Wśród nich autorzy wyróżniają infekcje łożyska naczyniowego, odleżyny, upadki pacjenta, wypadnięcie z łóżka, oddalenia, zdarzenia niepożądane związane z farmakoterapią. Wstępne analizy tych zdarzeń przeprowadzne są od razu po jego wystąpieniu. Zgłaszanie wszelkich zdarzeń niepożądanych, niezależnie od tego czy pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu czy nie, ma na celu usprawnienie i usystematyzowanie ich raportowania. Prawidłowe raportowanie zdarzeń niepożądanych prowadzi do powstawania mechanizmów i zdarzeń organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Przykłady zostały opisane w artykule.