Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA MINISTERSTO ZDROWIA

RPP: konieczne wytyczne do realizacji praw pacjenta

13 września 2021
RPP: konieczne wytyczne do realizacji praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymywał liczne sygnały od pacjentów, ich rodzin oraz organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli samorządów, które podkreślają potrzebę przyjęcia wytycznych postępowania w sprawie realizacji praw pacjenta.