Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA

Sprawozdanie RPP za 2020 r. Prawa pacjenta były nieprzestrzegane w stopniu wysokim

12 sierpnia 2021
Sprawozdanie RPP za 2020 r. Prawa pacjenta były nieprzestrzegane w stopniu wysokim

Rzecznik Praw Pacjenta przygotował Sprawozdanie z przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Dokument zawiera całościową diagnozę stanu przestrzegania praw pacjenta w systemie ochrony zdrowia na terytorium kraju w roku 2020.