Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 07.07.2022
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Jak wygląda opieka psychiatryczna nad pacjentami? Jest raport RPP za 2020 rok

21 czerwca 2021
Obrazek artykułu

W 2020 roku Departament ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta podjął ponad 10 tysięcy różnego rodzaju spraw, których celem była pomoc osobom w kryzysie psychicznym.