Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Jak wygląda opieka psychiatryczna nad pacjentami? Jest raport RPP za 2020 rok

21 czerwca 2021
Jak wygląda opieka psychiatryczna nad pacjentami? Jest raport RPP za 2020 rok

W 2020 roku Departament ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta podjął ponad 10 tysięcy różnego rodzaju spraw, których celem była pomoc osobom w kryzysie psychicznym.