Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE PRAWA PACJENTA

RPP powołał ekspertów opiniujących sprawy z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

12 października 2023
RPP powołał ekspertów opiniujących sprawy z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta powołał pierwszych członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jest to zespół 45 bardzo doświadczonych ekspertów reprezentujących różne dziedziny medycyny. Zadaniem Zespołu jest wydawanie opinii medycznych wspomagających Rzecznika w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.